Zhonghang Garden Badminton Hall, Zhuhai City, Guangdong Prov